Veselīgākam dzīvesveidam

Lux International ir Šveiciešukompānija, kuradarbojasvisāpasaulē. Eiropā, AfrikāunLatīņamerikā Lux darbojasjauvairāknekā100 gadusarsavugalvenozīmoluLux. KopšForbes Lux Groupdibināšanas (Lux International Switzerland un tāspartneris- kompānijaEureka Forbes India)Lux sekmīgidarbojasĀzijasKlusāokeānareģionā, pārdodottikaiaugstākāsklasessadzīvesproduktusarpazīstamozīmolu “Forbes”. Turklāt, Lux International pieder50% akcijuvienā no Dienvidāfrikasvadošajāmtiešāspārdošanaskompānijām, AMC Classic South Africa, untānesenuzsākajaunassadarbībasprečuizplatīšanaiAustrālijā, Jaunzēlandē, ASV un Kanādā. Kopāarsavupartneri no Āzijas, Eureka Forbes, Lux International plāno2017. darbotiesjau 50 pasaulesvalstīs.

Lai redzētukontaktinformācijuunsazinātosarorganizāciju, lūdzu, izvēlietiesjūsureģionu no saraksta.